ДЕЛЕСТАЖ на Каберне Франа

Честотата и продължителността на обливане на шапката по време на ферментация обуславят степента на екстракция. Делестажът е процес на отделяне на ферментиращия сок и връщането му обратно върху изцедените джибри, като този технически похват засилва степента на екстракция.