Canopy Management in HARALAMBIEVI Vineyards

Canopy management in #haralambievivineyards – зелена операция “обезлистване” и редуциране на добив с цел качество и контролиран добив.